palmfestivalen-sidhuvud-mobil
  • Hållbarhet
Hållbarhetsguide Hållbarhetsguide


”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
Se gärna Visit Skånes regionala guide för hållbara event och möten.

"Vi tar hållbarhetsfrågorna på stort allvar och vill underlätta för så många som möjligt att göra vad de kan. Vi hoppas att många använder denna guide till sitt möte eller event och kan ta några steg framåt. Det ska vara lätt att göra rätt!"