palmfestivalen-sidhuvud-mobil

Trelleborgsmyntet, en otrolig historia

Efter 31 år och lika många olika motiv upphörde 2007 utgivningen av de riksbekanta lokalmynten från Trelleborg. Över 200.000 mynt i olika valörer hade då präglats och växlats mot svenska pengar. De hade växlats i bankerna, i butikerna och i Lokala Myntkontorets bod på Rådhustorget. Det bedömdes att man därmed samlat de mest betydelsefulla motiven från Trelleborg och skapat en fin bild av staden för eftervärlden.

År 2009 i samband med 100 års-jubiléet för Kungsleden Trelleborg-Sassnitz gav man emellertid ut ännu ett mynt. Det var tyskt på ena sidan och svenskt på den andra.

Intäkterna från mynten har bland annat bekostat Trelleborgs berömda palmer och olika aktiviteter i samband med Palmfestivalen, tidigare Mikaeli Marknad.

Borgmästarkedjan
Alla mynten i guld bildar idag Trelleborgs borgmästarkedja. Den har skapats av den kände ädelsmeden Magnus Liedholm. Det var 1977 som Trelleborg överraskade Sverige med att ge ut egna mynt. Det var tänkt som en engångsföreteelse. Man ville skapa en parallellvaluta, som kunde finansiera olika kulturella aktiviteter och profilera staden. Men åtgärden väckte större uppståndelse än någon kunnat förutse. Alla väntade med oro att riksbanken skulle ingripa. Det gjorde man också, men insåg snart och något överraskad att ingen brutit mot lagen. Året därpå tog 160 kommuner upp idén med egna pengar. Men utgivningen blev kortvarig. Mycket snart var trelleborgarna åter ensamma om lokalmynt. Man hade redan gått till historien som den första kommunen i modern tid att skapa en egen valuta.

Trelleborgs borgmästarkedja