palmfestivalen-sidhuvud-mobil
  • Platsbokning

Hyr plats för din verksamhet 2022

Platserna disponeras från och med klockan 07:00 på fredagen. Platserna skall vara bemannade senast klockan 10:00 på fredagen och klockan 09:30 på lördagen. Vi förbehåller oss rätten att hyra ut platsen, om den inte är bemannad senast 30 minuter efter utsatt tid.

Försäljningsplats
Hyra 1-3 meter 1000 kr. Därefter 300 kr / meter.

Knallar som säljer färdiglagade produkter
Hyra 1-3 meter 1500 kr. Därefter 450 kr / meter.

Hyra för anslutning av el till försäljningsplats / knallar / färdiglagade produkter
El-uttag 220 Volt: 500 kr per plats

El-uttag 380 Volt (16 A): 750 kr per plats
El-uttag 380 Volt (32 A): 1000 kr per plats.

OBS! Endast försäljning av de varor som är angivna på ansökan.

Platserna gäller endast årets PalmFestivalen.

OBS! Inga fordon får stå kvar inom festivalområdet senare än klockan 07:00 söndagsmorgon, för att inte hindra städning av området.

Försäljningstider:
Fredagen: Klockan 09:00-22:30. (18:00)
Lördagen: Klockan 09:00-21:00. (18:00)
Tiden inom parentes anger när man tidigast får lämna försäljningsplatsen på festivalgatorna.

Försäljning av ärtrör, ärtpistoler, stinkbomber, smällare, spray, eller produkter som kan vålla skada eller obehag för våra festival-besökare är strängeligen förbjudna. Avvikelser från detta innebär omedelbar avvisning från festivalplatsen och ej någon åter-
betalning av platskostnaden.


Nödvändiga tillstånd för livsmedelsförsäljning skall medföras samt de som använder gasol skall kontakta Räddningstjänsten i Trelleborg.

Skarvsladdar som används för uttag av elström till belysning med mera skall vara felfria och placeras så att ingen kan komma till skada. Förseelse mot detta medför att platsen utestängs från att använda festivalens elleverans.

Respektive försäljare är skyldig att hålla rent i anslutning till sin försäljningsplats och vid försäljning av nedskräpande produkter hålla sig med papperskorg. Emballage med mera skall läggas i de containers som festivalen placerar ut inom området.

Försäljare som inte följer ovanstående regler, eller uppträder på ett sådant sätt som festivalkommittén ej godtar, kommer ovillkorligt att avvisas och ingen återbetalning av platshyran kommer att ske. Namn och adress samt organisationsnummer ska finnas i eller på försäljningsplatsen.

Hjärtligt välkomna till PalmFestivalen i Trelleborg.

KONTAKT / BOKA PLATS  eller fyll i anmälan nedan ⬇️.

Adress:
Palmfestivalen, Box 308, 231 27 Trelleborg

Telefon på plats:
Endast bemannad under PalmFestivalen torsdag - söndag 070-645 56 96.

 

Här gör du din anmälan