palmfestivalen-sidhuvud-mobil
  • Platsbokning

Hyr plats för din verksamhet

Platserna disponeras från och med klockan 09:00 på fredagen. Platserna skall vara bemannade senast klockan 12:00 på fredagen och klockan 08:30 på lördagen.

Försäljningsplats
Hyra 1-3 meter 1000 kr. Därefter 300 kr/m.
Hyra för anslutning av el 220 Volt 500 kr, 380 Volt (16 A) 750 kr, 380 Volt (32 A) 1000 kr per plats.

Knallar som säljer färdiglagadeprodukter:
Hyra 1-3 meter 1500 kr. Därefter 450 kr/m.
Hyra för anslutning el 220 Volt: 500 kr per plats
Hyra för anslutning el uttag 380 Volt: 750 kr per plats, 380 Volt (32 A) 1000 kr per plats.

OBS! Endast försäljning av de varor som är angivna på ansökan.

Platserna gäller endast årets PalmFestivalen.

OBS! Inga fordon får stå kvar inom festivalområdet senare än klockan 07:00 söndagsmorgon, för att inte hindra städning av området.

Försäljningstider:
Samt tiden inom parentes, tidigast att lämna försäljningsplatsen på festivalgatorna se nedan.

Fredagen: Klockan 09:00-22:30. (21:30)
Lördagen: Klockan 09:00-21:00. (20:30)

Försäljning av ärtrör, ärtpistoler, stinkbomber, smällare, spray, eller produkter som kan vålla skada eller obehag för våra festival-besökare är strängeligen förbjudna. Avvikelser från detta innebär omedelbar avvisning från festivalplatsen och ej någon åter-
betalning av platskostnaden.


Nödvändiga tillstånd för livsmedelsförsäljning skall medföras samt de som använder gasol skall kontakta Räddningstjänsten i Trelleborg.

Skarvsladdar som används för uttag av elström till belysning med mera skall vara felfria och placeras så att ingen kan komma till skada. Förseelse mot detta medför att platsen utestängs från att använda festivalens elleverans.

Respektive försäljare är skyldig att hålla rent i anslutning till sin försäljningsplats och vid försäljning av nedskräpande produkter hålla sig med papperskorg. Emballage med mera skall läggas i de containers som festivalen placerar ut inom området.

Försäljare som inte följer ovanstående regler, eller uppträder på ett sådant sätt som festivalkommittén ej godtar, kommer ovillkorligt att avvisas och ingen återbetalning av platshyran kommer att ske. Namn och adress samt org. nummer ska finnas i eller på försäljningsplatsen.

Hjärtligt välkomna till PalmFestivalen Trelleborg.

Kontakt (Vänligen maila oss i första hand)
Mail skickar du här
Box 308, 231 27 Trelleborg
Tel: 0706 45 56 96. Uppge namn och telefonnummer om ingen svarar på detta nummer. Ansvarig ringer upp så fort han har lyssnat av samtalet. Inte säkert att det blir samma dag, så ha tålamod.

Här gör du din anmälan