HYR DIN PLATS FÖR VERKSAMHET 2024

Platserna disponeras från och med klockan 07:00 på fredagen. Platserna skall vara bemannade senast klockan 10:00 på fredagen och klockan 09:30 på lördagen. 

Vi förbehåller oss rätten att hyra ut platsen, om den inte är bemannad senast 30 minuter efter utsatt tid.

Försäljningsplats
Hyra 1-3 meter 1300 kr. Därefter 400 kr / meter.

Du / Ni som säljer färdiglagade produkter
Hyra 1-3 meter 2000 kr. Därefter 500 kr / meter.

Hyra för anslutning av el till försäljningsplats / knallar / färdiglagade produkter
El-uttag 220 Volt: Ingår per plats. ( Obs! Är ej eluttag möjligt -100 kr per plats).

El-uttag 380 Volt (16 A): +300 kr per plats
El-uttag 380 Volt (32 A): +600 kr per plats.

OBS! Endast försäljning av de varor som är angivna på ansökan.

Platserna/ priserna gäller årets (2024) PalmFestivalen.

OBS! Inga fordon får stå kvar inom festivalområdet senare än klockan 07:00 söndagsmorgon, för att inte hindra städning av området.

Adress:
Palmfestivalen Idrottsföreningarnas, 
Box 308, 231 27
Trelleborg 

Telefon på plats:
Endast bemannad under PalmFestivalen torsdag – söndag
072-230 17 47.

Försäljningstider:
Fredagen: Klockan 09:00-22:30. (18:00)
Lördagen: Klockan 09:00-21:00. (18:00)
Tiden inom parentes anger när man tidigast får lämna försäljningsplatsen på festivalgatorna.

Försäljning av ärtrör, ärtpistoler, stinkbomber, smällare, spray, eller produkter som kan vålla skada eller obehag för våra festival-besökare är strängeligen förbjudna samt att sälja kopior som bryter mot upphovsrättslagen och varumärkesrättslagen. Avvikelser från detta innebär omedelbar avvisning från festivalplatsen och ej någon återbetalning av platskostnaden.

Nödvändiga tillstånd för livsmedelsförsäljning skall medföras samt du som använder gasol mer än 60 liter totalt (motsvarar cirka två PC10, två P11, tre P6, fyra PC5 eller en P19 flaska) behöver kontakta Räddningstjänsten på raddningstjansten@trelleborg.se alternativt 0410-73 30 00.

Skarvsladdar som används för uttag av elström till belysning med mera skall vara felfria och placeras så att ingen kan komma till skada. Förseelse mot detta medför att platsen utestängs från att använda festivalens elleverans.

Respektive försäljare är skyldig att hålla rent i anslutning till sin försäljningsplats och vid försäljning av nedskräpande produkter hålla sig med papperskorg. Emballage med mera skall läggas i de containers som festivalen placerar ut inom området.

Försäljare som inte följer ovanstående regler, eller uppträder på ett sådant sätt som festivalkommittén ej godtar, kommer ovillkorligt att avvisas och ingen återbetalning av platshyran kommer att ske. Namn och adress samt organisationsnummer ska finnas i eller på försäljningsplatsen.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL
PALMFESTIVALEN I TRELLEBORG

BOKA MARKNADSPLATS