FÖRKÖPSBILJETTER

Torsdag 29/8 17.45 – Årets Kick Off 
Fredag 30/8 20.30 – Perikles
Lördag 31/8 15.00 – Så Kan Det Låta
Lördag 31/8 20.00 – Dj och Dotter