FÖRENINGAR

PalmFestivalen besöks av nästan 100.000 under våra tre festivaldagar. Till festivaltältet har vi 4.500-5.000 besökare under dessa tre dagar. 

För att PalmFestivalen ska fungera har vi hjälp av föreningar i Trelleborg och utan dem skulle det inte gå att genomföra en stadsfestival. Vi är oerhört tacksamma för att det finns så många godhjärtade krafter i Trelleborgs föreningsliv! 

Vill ni också vara med och hjälpa till? 

MEDVERKANDE FÖRENINGAR 2023